Hemşire Yardımcılığı Bölümü

Hastayı kabul etmek ve muayeneye hazırlamak, hasta bakımını yaparken, solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, temizlik vb. temel insan ihtiyaçlarını dikkate almak ve uygulama yapmak, Acil durumlarda ilk yardım tedavisini takip etmek ve düzenli olarak hastaya verilecek ilaçları temin etmek, enjeksiyon yapmak, ameliyat yaralarını temizlemek, bandajlama, tansiyon ve vücut ısısını ölçmek,hastaların genel durumları hakkında yazılı rapor tutmak konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.

Hemşire yardımcılığı programından mezun olan öğrenciler görev aldıkları hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışarak hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması gibi sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.

Mezunlarımız Hemşire Yardımcısı olarak Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, yataklı ve yataksız sağlık kuruluşları, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler, Doğumevleri ve Üniversite Hastanelerinin Servis ve acil servislerinde çalışmaktadırlar. Bu bölümün mezunları sağlık sektöründeki yetişmiş eleman kıtlığı nedeniyle bir çok hastane ve sağlık kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilirler. Sağlık sektörünün öneminin artmasıyla, bu bölümün mezunlarının geleceği çok açık görülmektedir.

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Meslek eğitiminde genel kültür derslerinin yanı sıra meslek dersleri ve uygulamalı dersler önemli yer tutmaktadır.

Kültür dersleri, sağlık mesleği ile ilgili temel bilim dersleri ile ilk yardım bakımı planlama, ilk yardım bakımı uygulama, acil bakım ünitesi araç ve gereçlerini kullanma, kazazedeyi koruyucu ve acil bakım ünitesine alarak iyileştirme müdahaleleri uygulama dersleri okutulmaktadır. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanı sıra, tanıtım ve yönlendirme dersi de verilmektedir.Mesleğin süresi 4 yıldır.

Meslekte İlerleme

Hemşire Yardımcılığı” bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Meslekte İlerleme İmkan ve Fırsatları :

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz, anlaşmalı olduğumuz yurtdışı üniversitelerde (Lisans seviyesi) okuma hakkına sahip olacaklardır.

Meslek liselerinin Sağlık Hizmetleri alanından mezun olanlar, “Yükseköğretim Kurumları Sınavında” (YKS) başarılı ise lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili programlarına devam edebilirler veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokuluna ek puanları ile yerleşebileceklerdir.

Kamu-özel ayrımı olmaksızın hastaların bulunduğu ve sağlık hizmeti veren, tüm işletmelerde, huzurevlerinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde, evde bakım hizmetleri veren işletmelerde, görüntüleme ve tıbbi laboratuvar merkezlerinde çalışabilirler.

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin ek puanla yerleşebilecekleri Lisans bölümleri aşağıdaki gibidir;

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Sağlık Kurumları Yöneticiliği
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Sağlık Yönetimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Hemşirelik
 • Ebelik

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin ek puanla yerleşebilecekleri Ön Lisans bölümleri aşağıdaki gibidir;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İş ve Uğraşı Terapisi
 • Otopsi Yardımcılığı
 • Perfüzyon Teknikleri
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
 • Tıbbı Tanıtım ve Pazarlama
 • Diyaliz
 • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
 • Evde Hasta Bakımı
 • Fizyoterapi
 • Laborant ve Veteriner Sağlık
 • Laboratuvar Teknolojisi
 • Patoloji Laboratuvar Teknikeri
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Yaşlı Bakımı
 • Tıbbı Laboratuvar teknikeri
 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Odyometri
 • Podoloji
 • Acil Durum ve Afet Yönetimi
 • Ameliyathane Hizmetleri
 • Elektronörofizyoloji
Hemşire Yardımcılığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ;
 • Hastayı kabul etmek ve muayeneye hazırlamak
 • Hasta bakımını yaparken, solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, temizlik vb. temel insan ihtiyaçlarını dikkate almak ve uygulama yapmak
 • Acil durumlarda ilk yardım tedavisini takip etme
 • Düzenli olarak hastaya verilecek ilaçları temin etmek
 • Ameliyat yaralarını temizlemek
 • Bandajlama, tansiyon ve vücut ısısını ölçmek
 • Hastaların genel durumları hakkında yazılı rapor tutmak.
Kurumumuz ile Anlaşmalı Hastaneler

Öğrencilerimiz 11 ve 12. sınıflardayken haftada 3 gün sigortalı olarak aşağıdaki anlaşmalı hastahanelerde;

 1. ACIBADEM ATAKENT HASTANESİ (Sadece bizimle anlaşmalı)
 2. YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ
 3. HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 4. ÖZEL AVRASYA HASTANESİ (Sadece bizimle anlaşmalı)
 5. ÖZEL KENT HASTANESİ (Sadece bizimle anlaşmalı)

3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDA staj yaparlar ve net asgari ücretin enaz %30 oranında net ücret alırlar.