Hemşire Yardımcılığı

Konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte; Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler 9 uncu sınıfta bütün okullarda okutulan ortak dersleri;10 sınıftan itibaren alan ve dal seçerek, ortak derslerle birlikte hemşirelik yardımcılığı alan derslerini teorik ve uygulamalı olarak görürler. Öğrenciler 12.sınıftayken haftada üç gün uygulamalı olarak kurumumuzca anlaşmalı özel ve devlet hastahanelerinde staj yapıyorlar ve öğrendikleri teorik bilgileri uygulama yaparak kendilerini geliştiriyor ve mesleğe hazırlıyorlar.

Hemşirelik yardımcılığı programından mezun olanlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “hemşire yardımcısı” unvanı ile çalışırlar. Üniversiteye girişlerde hemşirelik bölümleri için ayrıca ek puan verilmektedir.