Vizyonumuz

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, kişilik ve karakter gelişimi en üst seviyede, toplum kurallarına ve insan haklarına saygılı, sağlığın ve bilginin önemini kavramış, çağın gerektirdiği yeniliklere ayak uyduran, öğrenmeye açık , sağlık sektörünün gelişimine katkıda bulunacak, milli ve mesleki disiplinin gerektirdiği her türlü olgunluğu davranış haline getirmiş, sağlık hizmetlerinin eşit bir şekilde sürekliliğini sağlayabilen, toplum ve ahlak kurallarına saygılı bireyler yetiştirmektir.

Misyonumuz

Hedefimiz: Eğitimin her aşamasında öğrencilerini; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Bilimi rehber edinen, yeniliklere açık, edebi ve sanatsal yaklaşımları gelişmiş, bilişim teknolojileri ve sosyal bilimleri yaşamın her safhasında kullanabilen, birden fazla dil öğrenerek farklı kültürlerden daha fazla yararlanabileceği düşüncesini benimsemiş, ulusal ve uluslar arası platformlar da kendisini ifade edebilen, sorumluluk sahibi ve inisiyatif kullanan, dürüst, cömert ve takım çalışması yapan, demokratik lider niteliklerine sahip bir birey olarak yetiştirmektir.